Språkkafé

Det flerspråklige bibliotek har i samarbeid med Leser Søker Bok og NBF-FlerKult samlet ressurser om språkkaféer.

Det finnes ikke noen mal for hva eller hvordan en språkkafé skal være, men det er noen elementer i henhold til utforming, tematikk og metode som bør være tilstede for at deltagere på språkkafé skal få grunnleggende språktrening, ha stimulerende samtaler og ikke minst få utviklet det emosjonelle språket på norsk.

På ressurssidene finner du

Spørsmål, kommentarer og innspill om alt som har med språkkaféer å gjøre kan sendes til Nisrin Maktabi Barkouki på Det flerspråklige bibliotek: Nisrin.Barkouki@nb.no

Nordisk biblioteknettverk 
Et nettverk der formålet er å dele erfaringer på tvers av de nordiske landene om ulike måter å jobbe med flerspråklige bibliotektjenester, med særskilt fokus på språkkaféer. Nettverket er en del av Kulturrådets prosjekt "Inkluderende kulturliv i Norden" som løper fra 2017 til utgangen av 2019. 

Nettverket arrangerer møter to ganger i året. Møtene gjennomføres som mini-seminarer, bygget opp om 2-3 faglige opplegg, samt sesjoner for erfaringsutveksling der deltagerne blir kjent med hverandre. Ønsker du å vite mer om nettverket eller bli medlem, ta kontakt med Vibeke Nielsen på Det Kongelige Bibliotek: vin@kb.dk

Lån en bokpakke til bruk på språkkafé
Bokpakken består av:

  • OG, roman av Veronica Salinas
  • Stormens øye, dikt på norsk og sorani kurdisk av Shërko Bekas
  • The Arrival, ordløs grafisk roman av Shaun Tan
  • Oslofolk, fotobok av Iffit Qureishi

Bilde av bokpakke

Du får tre eksemplarer av hver tittel. Utlånstid: 3 måneder.
Husk å oppgi biblioteknummer ved bestilling. 
Send en epost til Det flerspråklige bibliotek for å bestille bokpakken: dfb@nb.no

Språkkafe på Bergen Offentlige Bibliotek
Språkkafe på Bergen Offentlige Bibliotek

Min handlekurv