Flerkulturelt bibliotekmøte

Årets møte er dessverre avlyst. Vi kommer sterkere tilbake i 2021.

Det flerspråklige bibliotek arrangerer hvert år et åpent møte med flerkulturelt tema. 

Formålet med møtene er å inspirere, gi kunnskap og lære av hverandre.

Flerkulturelt bibliotekmøte 2020 - Inkludering, definisjonsmakt og representasjon

Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110

Dato: 23.04.2020

Tid: 09.00 – 15.30

Program

09:00 – 09:30 Registrering og kaffe.

09:30 -10:00 The RONN strategy: Relations, Openness, Needs and Network

Ahmad Joumaa. Kulturfomidler, Tønder bibliotek, Danmark.

10.00-10.25 Offentligheten som rom for frie uttrykk

Kari Steen-JohnsenForskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn, Institutt for samfunnsforskning

10:25 – 10:55 Litterær friksjon. Resepsjonsanalyse av seks syriske leseres møte med bildeboka «Sitronlimonaden».

Hva er det som gjør at to lesere kan lese samme tekst såpass forskjellig at det oppstår en form for friksjon i møte mellom tekst og leser? Friksjonen som oppstår dreier seg både om ulike syn på temaer som integrering og kulturell oppdragelse. Men også om syn på litteratur – hvor går grensene for hva en forfatter bør eller ikke bør skrive?

Lene Anundsen, Stipendiat, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. 

10.55-11.10 Pause

11.10 – 11.30 «Å den snakker som mamma» Presentasjon av funnene i masteroppgave fra VID vitenskapelige høgskole om hvilke erfaringer pedagoger gjør seg med bruk av det digitale verktøyet PENpal og om det kan være en ressurs i å skape et inkluderende språk- og læringsmiljø.  

Wenche Warhaug, pedagogisk veileder ved Johannes læringssenter i Stavanger.

11:30 – 12.00 Barriers and Bridges : Lived Experiences of Immigrant Staff in German Libraries

Leslie Kuo, Stadtbibliothek Pankow i Berlin. 

12:00 – 13:00  Lunsj

13:00 – 13:30 Erfaringer med å være bibliotekansatt med minoritetsbakgrunn. En samtale om synlighet, kulturell kompetanse og rekruttering

Shelli Lake, konsulent Stovner lokalbibliotek og Selma Benmalek, programansvarlig Deichman Furuset i samtale med Oddbjørn Hansen, Det flerspråklige bibliotek.

13:30 – 14:00 Oppsummering av funnene i prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden»

Espen Hernes, Avdelingsdirektør for Kulturavdelingen, Kulturrådet

14:00 – 14:20 Pause

14:20 – 14:40 «Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge»Hva skal til for at arbeidsinnvandrere blir bofaste.

Rapporten "Derfor blir vi her" gir flere gode svar.

Susanne Søholt, statsviter og forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

14:40 – 15:00 Inkluderende forbruk – et paradoks?

Sosiale forskjeller øker i Europa og det er samme tendenser i Norge. Hvilke forbrukspraksiser kan identifiseres blant økonomisk sårbare grupper, og hvordan skiller disse seg ut fra befolkningen for øvrig? Hvordan kan sårbare gruppers forbrukspraksiser bidra til fremme og hemme samfunnsdeltakelse og sosial inkludering?

Anita Borch, forskningsleder Forbruksforskningsinstituttet SIFO

15.00 – 15.20 Om Internasjonale søndagsturer og Nærturgrupper som eksempler på hverdagsintegrering.

Hanne Tretterud Lund  Teamleder Nærfriluftsliv, DNT Oslo og Omegn.

15:20 – 15:30 Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Vel hjem!

 

Presentasjoner fra tidligere møter:

Siri Tindemann-Andersen snakker på Flerkulturelt bibliotekmøte i mai 2014
Siri Tidemann-Andersen foran et engasjert bibliotekmøte i 2014. Britt Sager

Min handlekurv