Flerkulturelt bibliotekmøte

Det flerspråklige bibliotek arrangerer hvert år et åpent møte med flerkulturelt tema. 

Formålet med møtene er å inspirere, gi kunnskap og lære av hverandre.

Neste møte blir 23. april 2020. Tittelen er Flerkulturelt bibliotekmøte 2020 - Inkludering, definisjonsmakt og representasjon. Hold av dagen, program kommer. 

 

Presentasjoner fra tidligere møter:

Siri Tindemann-Andersen snakker på Flerkulturelt bibliotekmøte i mai 2014
Siri Tidemann-Andersen foran et engasjert bibliotekmøte i 2014. Britt Sager

Min handlekurv