Start-samlingen

Start-samlingen skal være en integrasjonssamling i bred forstand, rettet mot både majoritets- og minoritetsbefolkningen. Målet er at samlingen skal medvirke til å bryte ned språklige og kulturelle barrierer og skape dialog og forståelse mellom minoritet og majoritet.

Start-samlingen skal medvirke til at sluttbrukerne:

  • lærer norsk
  • lærer om land, samfunn og kulturelt mangfold
  • lærer om norsk samfunn
  • lærer ulike språk

 

Hva inneholder Start-samlingen?

  • Språkkurs for å lære norsk og for å lære andre språk
  • Ordbøker
  • Faktabøker og praktverk om land og kultur

De fleste bøkene i Start-samlingen finner du på den norske språksiden.  En del av faktabøkene er på den engelske siden

Norskkurs på internett

DFB har inngått en avtale med Fagbokforlaget om utlån av det nettbaserte norskkurset Min vei : norskopplæring på internett

Litt informasjon fra forlaget:

"Min vei : norskopplæring på internett er et komplett nettkurs for voksne og unge innvandrere som trenger opplæring i norsk og samfunnskunnskap på nivå A1, A2, B1, B2 og C1. Kursene følger "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere".

Alle tekster er innlest og kan spilles av og repeteres avsnitt for avsnitt. Nye ord og uttrykk er forklart. I tillegg er 75 000 ord til-gjengelig for lytte- og uttaletrening, og deltakerne har tilgang til digitale ordbøker på flere språk.

Det er laget en egen Faktadel med lærestoff i grammatikk, rettskriving, ord-, setnings- og sjangerlære. Dette kan deltakeren arbeide med som et selvstendig lærestoff eller i tilknytning til oppgavene i temaene. Det er laget egne mapper med øvings-oppgaver i grammatikk, rettskriving og uttale for hvert tema.

Veien inn er et fullverdig digitalt læremiddel, men kan også brukes i kombinasjon med andre lærebøker, klasseromsundervisning med mer. Kurset er utarbeidet og levert av Fagbokforlaget AS."

Informasjon om utlån
DFB har 60 lisenser av kurset som er til utlån. Du bestiller og låner kurset akkurat som du bestiller og låner en bok fra oss.

Til hver lisens er det knyttet et utlånseksemplar som består av et DVD-omslag og en liten veiledning. Lånet blir registrert på vanlig måte, men i tillegg må låneren få ein pin-kode. Pin-koden gjør det mulig for låneren å opprette et brukernavn og passord til kurset. Pin-koden varer i 60 dager fra den er aktivert. Hvis låneren ønsker å fornye kurset utover 60 dager, må låneren få en ny pin-kode.

Pin-koden er vedlagt når kurset sendes fra DFB. Hvis biblioteket har behov for nye pin-koder må man kontakte DFB.

Bestill Min vei : norskopplæring på internettFor teknisk støtte om "Min vei" kan man kontakte Fagbokforlaget:
E-post: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no
Tlf: 55 38 66 56

For andre spørsmål om kurset, kontakt DFB: oddbjorn.hansen@nb.no
Tlf: 23 27 63 61

 

Språkkurs

DFB har mange språkkurs og læreverk både på CD og som bøker. De fleste kursene er for å lære norsk, men vi har også språkkurs for å lære andre språk. Kursene kan bestilles i bokpakkene, men siden dette er materiale som er veldig populært og derfor ofte er utlånt, vil vi heller råde deg til å bestille/reservere som vanlig fjernlån.

Oversikt over norskkurs i samlingen

Oversikt over andre språkkurs

 

Min handlekurv