Praktisk informasjon

Her har vi samlet regler, rutiner og tips knyttet til det å låne fra oss. Om du lurer på noe du ikke finner svaret på her håper vi at vi hører fra deg!

Utlånsregler

Alle bibliotek med et biblioteknummer hos Nasjonalbiblioteket kan låne fra oss. Institusjoner uten eget bibliotek, som f.eks. asylmottak og barnehager, må låne gjennom sitt nærmeste folkebibliotek.

Materiell lånes ut enten som vanlig fjernlån eller i bokpakker på opptil 100 titler. Bokpakkene setter DFB sammen etter ønsker fra bestiller, men konkrete titler og forfattere skal bestilles som vanlig fjernlån.

Lånetiden for fjernlån er seks uker. Det kan settes andre frister ved behov. Dersom ingen står på venteliste kan lånetiden forlenges i inntil tre måneder. Lånetiden for bokpakker er mellom tre og seks måneder; tiden bestemmes ved bestilling.

DFB dekker utgifter i forbindelse med utsendelse av materiell. Returen dekkes av låntakende bibliotek.

Låntakende bibliotek er ansvarlig for alt materiell lånt ut til dem, og bes melde fra om noe er tapt eller skadet. Ved for sen levering sender vi purrebrev på e-post, men krever ikke inn purregebyr. Om materiellet ikke er blitt levert etter tre purringer sender vi erstatningskrav. Spørsmål om purringer kan rettes til telefon 75 12 12 66.

Mine sider

Du kan finne informasjon om lån og reservasjoner registrert på deg ved å logge inn i bibliotekskatalogen

Erstatningssatser

  • Alle medier: 400.-, inkludert fakturagebyr. 
  • Det nettbaserte språkkurset "Min Vei": Ingen gebyrer ved tap, men vi vil gjerne ha beskjed hvis et kurs ikke er levert tilbake slik at vi kan frigjøre lisensen. 
  • PENpal multimediaboks:  Erstatning bøker: 250,-. Erstatning PENpal: 1300,-. Erstatning hvis hele boksen blir borte: 5000,-


Særlig verdifulle media vil bli vurdert særskilt.

Libnummer

Biblioteknummeret vårt er 203 0001.  Retur må gjerne sendes til 018 3300.

Returadresse via vanlig post

For bibliotek som ikke bruker Norsk Bibliotektransport: : 

Nasjonalbiblioteket
Depotbiblioteket
Finsetveien 2
8624 MO I RANA
Merk forsendelsen med "Det flerspråklige bibliotek"

Oppdatere adresse med mer

Dersom du oppdager at e-postadressen eller telefonnummeret vi har til deg ikke stemmer er det fint om du vil rette opp. Vi henter informasjon om biblioteket ditt fra Nasjonalbibliotekets Base Bibliotek, og melder du inn rettelser til dem blir også vår base oppdatert.

Min handlekurv