Praktisk informasjon

Om du lurer på noe du ikke finner svaret på her håper vi at vi hører fra deg!

Utlånsregler

Alle bibliotek med et biblioteknummer hos Nasjonalbiblioteket kan låne fra DFB. Institusjoner uten eget bibliotek må låne gjennom sitt nærmeste folkebibliotek.

Materiell lånes ut enten som vanlig fjernlån eller i bokpakker på opptil 100 titler. Bokpakkene setter DFB sammen etter ønsker fra bestiller, men konkrete titler og forfattere skal bestilles som vanlig fjernlån.

Lånetiden for fjernlån er seks uker. Det kan settes andre frister ved behov. Dersom ingen står på venteliste kan lånetiden forlenges i inntil tre måneder. Lånetiden for bokpakker er mellom tre og seks måneder; tiden bestemmes ved bestilling.

DFB dekker utgifter i forbindelse med utsendelse av materiell. Retur dekkes av låntakende bibliotek.

Låntakende bibliotek er ansvarlig for alt materiell lånt ut til dem, og bes melde fra om noe er tapt eller skadet. Ved for sen levering sender vi purrebrev på e-post, men krever ikke inn purregebyr. Om materiellet ikke er blitt levert etter tre purringer sender vi erstatningskrav. Spørsmål om purringer kan rettes til telefon 75 12 12 66.

Erstatningssatser

  • Alle medier: 400.-, inkludert fakturagebyr. 
  • Det nettbaserte språkkurset "Min Vei": Ingen gebyrer ved tap, men vi vil gjerne ha beskjed hvis et kurs ikke er levert tilbake slik at vi kan frigjøre lisensen. 
  • PENpal multimediaboks:  Erstatning bøker: 250,-. Erstatning PENpal: 1300,-. Erstatning hele boksen: 5000,-


Særlig verdifulle media vil bli vurdert særskilt.

Mine sider

Du kan finne informasjon om lån og reservasjoner registrert på deg ved å logge inn i bibliotekskatalogen

Retur av materiale

For bibliotek som har avtale med Norsk bibliotektransport: 

Biblioteknummer: 018 3300 Depotbiblioteket
 

For bibliotek som bruker posten:

Sender du returen som brev (inntil 2 kg.) via Posten, bruk postboksadressen vår: 
Nasjonalbiblioteket
Depotbiblioteket
Postboks 615
8607 Mo i Rana
 

For pakker, eller om du bruker en budtjeneste, bruk leveringsadressen: 
Nasjonalbiblioteket
Depotbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Sende bokgaver, brosjyrer eller lignende

Hvis du vil sende oss gaver, brosjyrer eller lignende kan du bruke biblioteknummer 003 0100, eller sende til Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo. Forsendelsen må merkes med "Det flerspråklige bibliotek" .

Oppdatere adresse med mer

Om du oppdager at e-postadressen eller telefonnummeret du er registrert med ikke stemmer, er det fint om du retter opp. Vi henter informasjon om biblioteket ditt fra Nasjonalbibliotekets Base Bibliotek; melder du inn rettelser til dem blir også basen vår oppdatert.

Min handlekurv