Om oss

Det flerspråklige bibliotek (DFB) skal være et støtteapparat for alle landets bibliotek, så de er i stand til å betjene brukere på det flerkulturelle feltet på en effektiv måte.

Som privatperson har du tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i. Om du har et nasjonalt lånekort kan du ofte selv bestille bestemte titler gjennom søket vårt og få det sendt til ditt bibliotek. Trenger du veiledning kan ditt lokale bibliotek hjelpe deg.

DFB har tre hovedfunksjoner:

  • Innkjøps- og katalogavdeling for litteratur og andre medier på mange språk.
  • Nasjonal fjernlånssentral for litteratur og medier på andre språk enn norsk.
  • Gi veiledning om bibliotektjenester til et flerkulturelt norsk samfunn.

Vår målgruppe er folkebibliotek og andre bibliotek. Gjennom dem vil vi nå både de som har våre språk som morsmål, og andre som er nysgjerrige på språk.

DFB har hatt nasjonalt ansvar for flerspråklige bibliotektilbud siden 1975. Fram til 2017 var DFB organisert innunder Deichman bibliotek, men drives nå av Nasjonalbiblioteket.

Kontakt oss

Utlånsregler, adresser og annet praktisk

 

 

 

Min handlekurv