DFBs virkeområde

Det flerspråklige bibliotek har tre hovedfunksjoner:

  • Innkjøps- og katalogavdeling for litteratur og andre medier på mange språk.
  • Nasjonal fjernlånssentral for litteratur og medier på andre språk enn norsk.
  • Gi veiledning om bibliotektjenester til et flerkulturelt norsk samfunn.

Vår målgruppe er folkebibliotek og andre bibliotek. Gjennom dem vil vi nå både de som har våre språk som morsmål, og andre som er nysgjerrige på språk.

Vi har hatt nasjonalt ansvar for flerspråklige bibliotektilbud siden 1975, og fram til 2017 var DFB organisert som en del av Deichmanske bibliotek i Oslo. Fra 2017 er DFB en del av Nasjonalbiblioteket under Seksjon for Tilvekst og Kunnskapsorganisering. 

Min handlekurv