Finn din foreleser

Foredragene kan brukes som innslag på seminarer og konferanser, men også bestilles som faglig påfyll til personalmøter, møter med relevante aktører i kommunen eller annet som skulle være ønskelig. Vi vil gjerne at det er minst 5 deltakere til stede. 

Send forespørsel til dfb@nb.no med beskrivelse av arrangementet ditt, kontaktperson og hvilken dato dere ønsker foredraget gjennomført, samt hvilket tema dere ønsker.  Vi kan dessverre ikke garantere at akkurat den datoen som ønsket dersom det er snakk om mindre møter, da vi er en liten avdeling, men vi vil strekke oss så langt som mulig for å få tilfredsstilt alle ønsker. 


ABC om DFB
Presentasjon av Det flerspråklige bibliotek (DFB), hvilke tilbud vi tilbyr og hvordan vi kan brukes i den daglige bibliotekhverdagen.

Dette foredraget på 40 min.
Presenteres av:
Nisrin Maktabi Barkouki
Oddbjørn Hansen


Arabisk barnelitteratur, i Midtøsten og i Norge
Hva kjennetegner den arabiske barnelitteraturen og hvordan har den utviklet den seg? Hvilket tilbud på barnebøker har det arabiske barnet på sitt morsmål i Norge i dag?

Dette foredraget er på 45 min.
Presenteres av:
Nisrin Maktabi Barkouki
Nariman Amedi


Arabisk litteratur, film og musikk i Midtøsten og i Norge
Den arabiske kulturen er svært kompleks fordi den strekker seg over flere land, fra Mauritania og Marokko i Vest til den arabiske halvøyen i Øst. Hvordan gjenspeiler dette seg i litteraturen og andre medier? Ikke minst, hvordan er det arabiske bok og medietilbudet her i Norge?

Dette foredraget er på 40 min.
Presenteres av:
Nisrin Maktabi Barkouki


Innkjøp, kassering og samlingsutvikling
En gjennomgang av hvordan DFB jobber med innkjøp og samlingspleie av fremmedspråklige samlinger. Hvordan jobbe med språk på ikke-latinske alfabet, hvordan jobbe med språk du ikke har egen kompetanse på.

Dette foredraget er på 40 min.
Presenteres av:
Oddbjørn Hansen


Morsmålsdagen
DFB har siden 2014 jobbet for å etablere Morsmålsdagen som en årlig markering i norske bibliotek, skoler og andre institusjoner. Selve dagen ble fastsatt i 1999 av Unesco som den Internasjonale Morsmålsdagen.  Hvorfor er det viktig å makere denne dagen, hvordan kan du delta og hva kan du gjøre av aktiviteter?
Dette foredraget er på 30 min.

Presenteres av:
Nisrin Maktabi Barkouki
Oddbjørn Hansen


Når bokhyllene begrenses - om begrensede og begrensende samlinger
Hvordan gjenspeiles manglende ytringsfrihet og tabuemner i samlingene på Det flerspråklige bibliotek og hvordan jobbes det rundt disse betente temaene?
Dette foredraget er på 45 min.

Presenteres av:
Nisrin Maktabi Barkouki

Min handlekurv