Praktisk informasjon om språkkaféer

Språkkafe på Kristiandsand bibliotek
Språkkafe på Kristiandsand bibliotek Fotograf: Helge Dyrholm

Hva er en språkkafé og hvem er den til for?

Språkkaféer er en annerledes måte å lære språkpå, og ikke minst møte nye mennesker på. Språkkaféer er til for personer som ønsker å lære seg mer norsk ved å prate med andre i en gruppe om et visst tema og få praktisert de språkferdighetene man har tilegnet seg. Språkkaféer skiller seg sånn sett ut fra den vanlige språkundervisningen, da det er samtale og evne til å uttrykke seg om forskjellige temaer som er i fokus. Arrangørene av språkkafé har stort sett vært bibliotek, Røde Kors, frivilligsentraler, organisasjoner og menigheter.

Fra Bok og Biblioteks artikkel "Språkkafé - et nytt bibliotektilbud"

Bok og Bibliotek: Hva er egentlig en språkkafé, er det først og fremst et språkkurs?Stina Åmo (Deichman bibliotek, Furuset filial): Nei, jeg synes det er noe helt annet. Den systematiske opplæringen som ligger i et undervisningsopplegg kan ikke vi erstatte. Vi tilbyr en arena for samtale og utveksling av kunnskap og erfaringer. Her gjelder det å ha en lav terskel slik at alle tør å prøve seg i muntlig norsk. Det er relativt lett å lære å lese og skrive norsk, vi ser at deltakerne tar til seg disse ferdighetene mye raskere enn den muntlige delen. I starten er det slik at man først må oversette et spørsmål til eget språk og deretter oversette svaret tilbake fra eget språk til norsk. Det er et visst tidspress i en samtale, du må svare før den andre går lei. For å takle dette må man lære seg "å tenke på norsk". Dette kan bare læres ved aktiv språkbruk og gjennom trening og samtaler.

Bok og Bibliotek: Hvordan skal man få til dette når det sies at nordmenn er så reserverte?Stina Åmo: Mange innvandrere synes det er vanskelig å komme i kontakt med oss, og det er ikke så mange steder de får denne viktige treningen.  Å lære et språk muntlig, krever mengdetrening. Det har ikke norskkursene mulighet til å tilby i like stor grad som språkkaféene. Vårt viktigste bidrag er likevel at vi kan gi deltakerne bedre forståelse for norske forhold og lede dem inn i en kulturell referanseramme. Vi samtaler ikke bare om norsk kultur, men selvsagt også om hverandres kultur. Slik tror jeg vi bidrar til å øke toleransen for andre kulturer. Deltakerne lærer av hverandre, mye informasjon blir utvekslet, og deltakerne finner ut av hvilke informanter de kan stole på. Vår oppgave er både å utfordre og oppmuntre. Dessuten kan vi også korrigere oppfatninger av vårt samfunn. Språkkaféene blir på denne måten viktig for integreringen i samfunnet. De som kommer er også ofte helt alene i et nytt land; språkkaféen gir dem mulighet til å være sosiale, finne venner og møte et menneske som smiler til dem!© Bok og Bibliotek. Gjengitt med tillatelse.

Hva må til for å starte en språkkafé? 

Det finnes forskjellige typer språkkaféer, men en fellesnevner for alle er at de krever noen faste elementer:

Uansett hvilken type språkkafé man velger, er det viktig å skape et "trygt rom" som rådgiver i Leser Søker Bok, Veronica Salinas, kaller det:

"Jeg liker å vente på gruppen ved døren. Jeg håndhilser. Jeg ser dem i øynene og etter at de har fått kaffe og satt seg ned, liker jeg å starte med å si "Så flott at dere er her". Jeg liker å ha fokus på at akkurat det er DE som er her og ingen andre. Jeg vil gjerne gi dem en følelse av de er veldig velkommen."

Min handlekurv