Utmerkelsen Årets Polakk innen kultur

Initiativtageren til kåringen er fondet Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".  Den norske utgaven av kåringen arrangeres av foreningen UCI – The Young Polish Norwegian Professionals Association. Kåringen har som formål å fremme fremragende personer av polsk opprinnelse som har utmerket seg i utlandet.

15. apr

Urszula ble tildelt en Utmerkelse for sin virksomhet innen kulturfeltet. Her følger hennes søknad som gjorde at hun fikk prisen:

I 35 år har jeg arbeidet med den polske boksamlingen på Deichmanske Bibliotek og forsøkt å fremme polsk kultur blant polakker og også for nordmenn.Jeg ble født i 1951 som eneste datter av Katowices kjente antikvar Jozef Lach  og barnebarn av bokhandler Aleksander Lach .Jeg studerte kunsthistorie på Det Katolske Universitet i Lublin (KUL) med tanke på å senere arbeide i fars antikvariat. Skjebnen ville det annerledes. I 1975 giftet jeg meg med en nordmann og havnet i Norge. 1 november 1980 begynte jeg å jobbe på det som da het «Avdeling for Innvandrerlitteratur» på Deichmanske Bibliotek, og før vi fikk midler til å ansette flere konsulenter arbeidet jeg i noen år med bøker på alle de slaviske språkene. De polske bøker som var der da jeg begynte, var gaver og mye gamle klassikere.

Noen år etterpå kom det en stor emigrasjonsbølge etter unntakstilstanden i 1981. Dette var lånere som først og fremt ønsket å lese bøker som var forbudt i Polen.  Jeg hadde kjøpt mye bøker fra forlaget «Kultura» i Paris og andre emigrasjonsforlag, og var veldig stolt av samlingens sammensetning.Etterpå kom det ikke så mange polakker og bokbudsjettet var ikke stort. Likevel har jeg alltid sørget for at den polske samlingen inneholdt de viktigste bøkene i en gitt periode.Situasjon forandret seg kraftig etter at Polen gikk inn i EU. Utlånstallene økte, og nå er den polske samlingen den mest lånte av alle DFB sine språk.Ved utgangen av 2014 inneholdt samlingen litt over 1100 titler for barn og 2700 titler for voksne. Vi har ca. 350 filmer, i tillegg til musikk og lydbøker.Jeg har ansvaret for samlingsutvikling og mitt arbeide består av utvalg, innkjøp og bearbeidelse av nye bøker og av samlingspleie; regelmessig kassering av slitte, uaktuelle bøker. Hver bok eller film er utstyrt med katalogdata og beskrivelse på norsk, for at en norsk bibliotekar kan lese hva bok/filmen handler om. En slik grundig men arbeidskrevende registrering og samlingspleie er unik i Skandinavia og blir satt pris på av våre brukere.Fordi vi er en tjeneste for folkebibliotek er det en overvekt av skjønnlitteratur og det vi har av faglitteratur er gjerne populærvitenskapelig, biografier, essayer, reportasjer, eventyr osv. Jeg legger stor vekt på at utvalget er variert. Det krever selvfølgelig at jeg orienterer meg løpende i det som skjer i kultur og politikk i Polen, Norge og verden for øvrig, om ulike priser i film og litteratur, bestselgere osv. Jeg bestreber meg på å kjøpe filmer og bøker som er nyutgitte, slik at lånerne kan ha en følelse av at de deltar i det som utgis og diskuteres i Polen.Det henger sammen med min misjon som jeg formulerte for lenge siden og som jeg følger den dag i dag.

Denne misjon er å hjelpe mine landsmenn:- Å fortsette å ha bånd til deres røtter og holde fast på forbindelsen med den levende polske kultur. Det hjelper å beholde identiteten, er veldig viktig for psykisk helse. Det gjør integrering lettere og mer elegant, fordi refleksjon virker berikende også på norsk kultur.- Gjøre livet i utlandet lettere og hjelpe dem med å løse hverdagsproblemer (barneoppdragelse, for eksempel), hjelpe å forstå særegenheter i skandinavisk kultur og spesielt norsk kultur, og å orientere seg i verden. Her tenker jeg på temaer som opptar folk i andre land – i dag er det lett å orientere seg om trender gjennom internett, men ofte vil man gjerne fordype seg, for eksempel når det gjelder helse, filosofi, osv.- Sørge for at barna har og beholder kjennskap til polsk språk og beholder tilknyttingen til polsk kultur. Kunnskap om polsk er viktig med hensyn til deres identitet, både når de er barn og senere i livet.

Her litt om «Det flerspråklige bibliotek» som er en avdeling på Deichmanske bibliotek:Denne avdeling låner fremmedspråklige bøker til institusjoner og privatpersoner i hele Norge gjennom nettverk av offentlige bibliotek. Bestillinger kommer gjennom telefon og internett og det er vi som ekspederer dem fysisk, ved å finne bøkene på hyllene, pakke og sende dem. Da ser vi også hva folk vil ha. Etter hvert har vi også fått statlige midler og har blitt et landsdekkende kompetansesenter for litteratur på 57 språk. Og vi har en rådgivende funksjon for andre offentlige bibliotek.Det er en voksende interesse for polsk litteratur og kultur også blant nordmenn. For å sørge for at informasjon når ut har jeg holdt forelesninger om vår samling og vårt tilbud for norske biblioteksansatte.I 2015 introduserte vi en omreisende utstilling om sør-polske forfattere, «Ludzie Beskidu Niskiego», som nå er på vandring blant landets folkebibliotek, Utstillingen ble laget som resultat av et EØS-prosjekt om multikultur som bragte norske og polske bibliotek sammen.Gjennom alle de arbeidsårene har jeg samlet mye kunnskap og erfaring og jeg tror har kommet til god nytte og som har ført til at den polske samlingen har blitt en suksess.  Jeg fikk den polske samling til å bli slik jeg har alltid drømt om; den er stor og variert og av god kvalitet, og til glede for fornøyde polske lesere i hele Norge.

Urszula Lach med diplom

Min handlekurv