Presentasjoner fra Flerkulturelt bibliotekmøte 31. mai 2022

Et utvalg presentasjoner fra møtet

03. jun

 

Hvordan lager man et relevant bibliotekprogram som treffer bredt? Hvem ansetter man til å gjøre jobben?

Selma Benmalek, Programansvarlig, Deichman Holmlia.

Leser Søker Bok: Krysspunkt-prosjektet «Krysspunkt – der dikt bygger broer»

«Krysspunkt» er et lese- og dialogprosjekt med utgangspunkt i parallellellspråklige diktsamlinger for elever på videregående skole. I prosjektet bruker man dikt som springbrett til refleksjon og diskusjon.

BITA - Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbeide om dannelsen av Nordisk biblioteksnetværk.

 

Min handlekurv