Mange deltakere på flerkulturelt bibliotekmøte i mai

Temaet for møtet var "Ny i Norge og veien videre", og over 60 bibliotekarer og andre tok turen til Nasjonalbiblioteket for å delta på møtet.

28. Mai

De fleste kom fra Østlandsområdet, men det var også deltakere fra Finnmark, Trøndelag, Hordaland og Aust-Agder til stede.  Engasjementet var stort og praten gikk livlig i pausene.

Deichmanske biblioteks nye biblioteksjef, Kristin Danielsen, var en av innlederne.  Hun snakket om blant annet hvordan personalet ved  biblioteket bør ha en sammensetning som tilsvarer byens befolkning. For Oslo vil dette for eksempel si at 30 % bør ha innvandrerbakgrunn.

Camilla Sørbye presenterte prosjektet «Ny i Buskerud», Oddbjørn Hansen orienterte om Det flerspråklige biblioteks omfattende reisevirksomhet i 2012-2013, mens Larry Lempert informerte om Internationella bibliotekets arbeid med flerspråklighet i Sverige.  Jamie Johnston snakket om betydningen av språkkafeer, som er et uformelt sted der man finner samtalepartnere, lærer språk og kan orientere seg om det nye samfunnet man er kommet til.  EØS-prosjektet «Library as a meeting place for many cultures» ble presentert av Bogna Wlodarczyk.

Til slutt informerte Hilde Ljødal om nytt fra Nasjonalbiblioteket.

Neste Flerkulturelt bibliotekmøte blir 21. oktober!

Siri Tindemann-Andersen snakker på Flerkulturelt bibliotekmøte i mai 2014
Siri Tidemann-Andersen foran et engasjert bibliotekmøte Britt Sager

Min handlekurv