Innlegg på Flerkulturelt bibliotekmøte november 2015

"Flerspråklig barnelitteratur" var tema på Flerkulturelt bibliotekmøte 5. november 2015 på Nasjonalbiblioteket - et tema som engasjerte de 76 møtedeltakerne fra barnehager, bibliotek og voksenopplæring.

20. nov

Georgiana Keable fra Fortellerhuset innledet med: Hvorfor er morsmålet så viktig?Georgianas presentasjon i pdf-format

Mishti Chatterji, forlagsdirektør i Mantra Lingua, fortalte om forlaget som har spesialisert seg på tospråklig barnelitteratur.  Hun informerte også om «PENpal» (den snakkende pennen).Mishtis presentasjon i pdf-format

Synliggjøring av språklig mangfold var tittelen på foredraget til språkpedagog  Linn Evy Iversen Topuz.Linn Evys presentasjon i pdf-format

Tanja Bozic og Fredrica Broman holdt foredraget Rätten til ett modersmål – skola och bibliotek i samarbete.

Cappelen Damm presenterte serien Toktok og deres nye serie «Fest og feiring» som etter hvert utkommer på flere språk. 

Hilde Ljødal informerte om nytt fra Nasjonalbiblioteket.Hildes presentasjon i pdf-format

Presentasjon av Mantra Lingua
Presentasjon av Mantra Lingua

Min handlekurv