Innlegg på Flerkulturelt bibliotekmøte april 2016

«Integrering 2.0 – fra flyktning til borger» var tema på Flerkulturelt bibliotekmøte 28. april på Nasjonalbiblioteket.  Interessen for møtet var stor med 120 forhåndspåmeldte. I tillegg kom det flere innom som hadde sett omtale av møtet på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.  På det meste var vi nærmere 140 tilhørere.

03. Mai

Det ble noen endringer i det annonserte programmet fordi et par av innlederne måtte melde forfall like før møtet.  Dette medførte at vi fikk mer tid til å presentere brukerundersøkelser i norske bibliotek; noe som viste seg å engasjere tilhørerne. Takk til de to innlederne som stilte opp på svært kort varsel, og takk til alle dere som kom på møtet vårt!

Nisrin Maktabi Barkouki innledet møtet, og presenterte foredragsholderne underveis.

Integrering – hva, hvorfor og hvordan det kan la seg gjøre, var tittelen på foredraget til Beret Bråten, forsker ved Fafo.  Hun ga oss et innvandringshistorisk tilbakeblikk og presenterte «den norske modellen» for integrering.

Abdullah Alsabeehg fortalte om sin bakgrunn som flyktning og veien inn i politikken.

«Biblioteket hjälper mig at komma in i samhället» Margaretha Lindh, leder ved Internationella biblioteket, presenterte en undersøkelse om asylsøkeres kjennskap til, bruk av og forventninger til bibliotek i Stockholmsregionen.

Hvordan brukes Det flerspråklige biblioteks tilbud?  Oddbjørn Hansen ved DFB presenterte resultatene fra brukerundersøkelsen i 2015.

”Nøkkel til Norge” – en undersøkelse om bibliotekenes tilbud til minoritetsspråklige. Camilla Sørbye, leder av Flerkult (Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester), informerte om resultatene av undersøkelsen.

Hva gjøres i Sandefjord, og hvilke planer har NAV Sandefjord for videre integrering og sysselsetting av flyktninger? Anette Gordner Guldahl, avdelingsleder ved NAV integrering, ga oss innsikt i hvordan NAV og Sandefjord bidrar til integrering.

Hilde Ljødal, seniorrådgiver ved Nasjonalbiblioteket, informerte oss  om nyheter innen bibliotekutvikling og tildelinger til integreringsprosjekter.

”Lån en nordmann” ved Nesodden (og noen flere)  bibliotek.  Mette Rysjedal,   Nesodden bibliotek, orienterte og inspirerte da hun fortalte om hvordan ordningen fungerer.

START-samlingen på Det flerspråklige bibliotek. Oddbjørn Hansen presenterte smakebiter fra samlingen med praktverk (velegnet til utstillinger) og norskkurs.

Det var en stor glede å lytte til musikerne Aziz Kaisar og Tal Colman, som spilte på henholdsvis oud (forløperen til lutt), perkusjon og fløyte.

Min handlekurv