Innlegg på Flerkulturelt bibliotekmøte 27. oktober 2017

Her er presentasjoner i PDF-format av noen av innleggene på møtet. 

31. okt

«Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit».En presentasjon av Brochmann II-rapporten av Anne Skevik Grødem.

Anne Skevik Grødem, sosiolog, forskningsleder for Velferdspolitikk-gruppen ved Institutt for samfunnsforskning. Medarbeider i sekretariatet for Brochmann I-utvalget (NOU 2011:7) og Brochmann II-utvalget (NOU 2017:2).Å bære INTEGRERING på ryggenI antologien "Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?" setter en rekke samfunnsdebattanter ord på ulike integrerings- og tilhørighetserfaringer. Hvordan er det å vokse opp og alltid måtte bære «integrering» som en liten djevel på ryggen?  

"Er vi frie nå?"Feminisme, familieliv og kvinners frihet i en global, markedsstyrt verden. Linn Stalsberg er forfatter av boken «Er jeg fri nå: om tidsklemme i verdens beste land» og Sherin Abdel Wahab har nylig oversatt den til arabisk. Da den ble lansert under bokmessen i Kairo i fjor fikk den stor oppmerksomhet i Egypt, da flere egyptiske kvinner kunne relatere seg til problemstillingene i boken.Å ha nok tid til barn og andre familiemedlemmer som trenger omsorg, og samtidig ha en jobb og en inntekt, er en viktig og vanskelig balansegang i hverdagen for mange. Hva kan debatten om den norske tidsklemma fortelle oss om det politiske og økonomiske systemet vi lever innenfor? Og hvordan kan en samtale om tidsklemme i Norge åpne opp for dialog på tvers av landegrenser, og mellom majoritet og minoriteter her i hjemme?

 

Slabberas, konferanse om språkkafeerCamilla Sørbye, rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, deler erfaringer fra Slabberas, den første nasjonale konferansen om språkkafeer som ble holdt 19. september. Hva er status ute i bibliotekene? Hvor går veien videre?

Tospråklig fortellerstundCamilla Sørbye, rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, presenterer prosjektet «Fortell, u sheeg!» der ansatte i bibliotek, skole og barnehage samt frivillige har blitt kurset av Fortellerhuset i å holde tospråklige fortellerstunder.

Nordisk e-bok prosjektNordisk Ministerråd har gitt støtte til et nordisk prosjekt der det skal utvikles en betaversjon av et felles nordisk digitalt bibliotek med gratis tilgang til e-bøker på språk som arabisk, somali og tigrinja.

Presentasjon av prosjektet ved prosjektleder Marit Vestlie, spesialrådgiver, Tilvekst- og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket

Min handlekurv