Foreløpig program til Flerkulturelt bibliotekmøte 3. mai 2017

Tema for dagen: 

Skam deg! - om skam og identitet og tilhørighet 

13. mar
 • 09:30    Registrering

 • 10:00    Velkommen v/Nasjonalbiblioteket. 

 • 10.10    Dag Larsen – forfatter og utdanningsleder ved NBI
  Om skam i barnelitteraturen. 

 • 10:30    Carolina Ohls - HiOA-stipendiat
  Presentasjon av doktorgradsavhandling om skam. 

 • 10:50    Pause

 • 11:00    Jon Horgen Friberg - Forsker, FAFO
  Presentasjon av funn fra rapporten «Assimilering på norsk» om hvordan andregenerasjonen av ungdommer opplever sin tilhørighet til storsamfunnet. 

 • 11:30    Asaad Nasir - lektor og journalist
  Om menn og skam i minoritetsmiljøer, fremføring av diktet «Skamlause sa dei». 

 • 11:50    Lunsj

 • 13:00    Mohammed al-Mofti – forfatter
  Samtale med forfatteren Mohammed al-Mofti om skam i den arabiske litteraturen og arabiske miljøer, hvilke samfunnsmessige endringer er nødvendige og hvordan preger krig og flukt oppfatning av skam. 
   
 • 13:40    Helene Heger Voldner - Programansvarlig for Furuset bibliotek og aktivitetshus
  Om å være drivkraften med å bygge ned fordommer og skape felles rom i en flerkulturell bydel. 

 • 14:00    Pause

 • 14:10    Charlotte Øster - freelance forteller og kursholder, Fortellerhuset
  One-woman-show, hva er greit og hva er ikke greit? Når blir det hverdagslige, det vi gjør hele tiden, blir til tabu og skam.

 • 14:20:   Namra Saleem – forfatter og musiker
  I hennes nye bok «I morgen vi ler» er skam og familiehistorie sydd sammen. Hvem eier en familiehistorie og kan man skrive seg ut av skammen?

 • 14:50:   Hilde Ljødal – Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling
  Nytt fra Nasjonalbiblioteket

 • 15:10: Vel hjem!

Min handlekurv