Det flerspråklige bibliotek åpner utlånet igjen 2. mai

Det flerspråklige bibliotek har som kjent flyttet fra Deichmanske bibliotek til Nasjonalbiblioteket, og har i den forbindelse måttet holde stengt en periode. Nå er vi klare til åpne igjen, og fra 2. mai er det igjen mulig bestille bøker og annet materiale på over 60 språk.

28. apr

I første omgang åpner vi for vanlig fjernlån av enkelttitler. Inngang til søk og bestilling finnes som før på nettsidene til Det flerspråklige bibliotek, som nå er på adressen http://dfb.nb.no.Den flerspråklige samlingen er fremdeles registrert i Bibliofil, så for de som har lånt fra samlingen tidligere bør det ikke være store overraskelser i vente. Biblioteknummeret er også det samme som før, 203 0001.

Samlingen har fått plass i Depotbiblioteket, og alt utlån går derfra. Det kan være verdt å merke seg at selv om mesteparten av samlingen er kommet på plass i automatlageret, er det fortsatt litt som gjenstår. Arbeidet fortsetter selvsagt inntil alt er på plass, så dersom det er noe man ikke finner akkurat ved åpningen kan det være en god idé å undersøke igjen om noen uker.

Vi regner med snart å være klare til å ta imot nye bokpakkebestillinger, men i mellomtiden forlenger vi selvsagt gjerne lånetiden på pakker bibliotekene har fra før. Vi har allerede forlenget lånetiden på alle utlånte bokpakker til 1. august, men setter gjerne en annen forfallsdato om det er ønskelig.

Vi kan nås på dfb@nb.no. Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på.

Vi gleder oss over endelig å kunne låne ut flerspråklig materiale igjen!

Min handlekurv