Vi flytter! (Small infobox)

Det flerspråklige bibliotek har åpnet for fjernlån av enkelttitler. Bestilling av bokpakker kommer snart. Les mer her

Xhosa isiXhosa

Xhosa  er et bantuspråk (en språkgruppe i Niger-kongospråkfamilien) som snakkes i Sør-Afrika og Lesotho. Xhosa er et av 11 offisielle språk i Sør-Afrika.

Samlingen består foreløpig bare av noen få bøker for barn.

Nye titler

Min handlekurv