Vi flytter! (Small infobox)

Det flerspråklige bibliotek har åpnet for fjernlån av enkelttitler. Bestilling av bokpakker kommer snart. Les mer her

Tigrinja ትግርኛ

Tigrinja tales i Eritrea og i den nordlige delen av Etiopia

Bokproduksjonen på tigrinja er liten og er sterkt underdimensjonert i forhold til etterspørselen vi opplever. Vi har litt mer voksenbøker enn barnebøker og vi har klart å få tak i en del filmer på tigrinja.

Nye titler ሓደስቲ አርእስትታት

Min handlekurv