Vi flytter! (Small infobox)

Det flerspråklige bibliotek har åpnet for fjernlån av enkelttitler. Bestilling av bokpakker kommer snart. Les mer her

Estisk Eesti

Den estiske samlingen består av ca. 240 titler for barn og litt over 100 titler for voksne.

Barnesamlingen består av estiske og nordiske forfattere, og i hovedak er det bøker for barn i førskole- og småskolealder. For voksne har vi mye norske forfattere oversatt til estisk.

Nye titler

Min handlekurv